रूपरेखा

Slider1

सिंधुदुर्ग जिल्हा वैश्य समाज सहकारी पतसंस्था मर्या.फोंडाघाट ची नोंदणी झाली असून नोंदणी क्र. रजि.नं./एसडीजी/केकेआइ/आरएसआर/सीआर/१०३/९१ १९/१०/१९९१ दि.१९/१०/१९९१ आहे.

रूपरेखा

  • पतसंस्थेने २०१४-१५ मध्ये ऑडिट क्लास “अ” संपादित केला आहे.
  • संस्था २०१६ मध्ये आपला रौप्य महोत्सव साजरा करणार आहे. यासाठी संस्थेने ५० कोटी ठेवींचे लक्ष ठेवले आहे.
  • सभासदाना सातत्याने १२ टक्के लाभांश देऊन सभासदांचा विश्वास वृद्धिगात केला आहे.
  • गरजू विद्यार्थ्यांसाठी आर्थिक सहकार्य त्याचप्रमाणे इयत्ता ४ थी व ७ वी शिष्यवृत्ती असे अनेक समाजोपयोगी कार्यक्रम संस्था राबवते.
  • शेसंस्थेची सर्व कार्यालये ही संगणिकॄत केली असून ऑनलाइन चे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचा संस्थेचा मानस आहे.
  • संस्था दरवर्षी इयत्ता दहावी,बारावी मध्ये विशेष प्राविण्य मिळविलेल्या सभासदांच्या पाल्यांचा गुण गौरव करते.
  • विशेष कमगिरी केल्याबद्दल सभासदांचा दरवर्षी सत्कार करते.