आमच्याशी संंपर्क

प्रधान कार्यालय 

सिंधुदुर्ग जिल्हा वैश्य समाज सहकारी पतसंस्था मर्या.फोंडाघाट,
मु. पो. फोंडाघाट, उगवाई कॉम्प्लेक्स,
ता. कणकवली, जि.सिंधुदुर्ग ,
फोन नं. (०२३६७) २४५५४६, २४५०४६

शाखा कार्यालये

शाखा-फोंडाघाट
मु. पो. फोंडाघाट, उगवाई कॉम्प्लेक्स,
ता. कणकवली, जिल्हा -सिंधुदुर्ग
फोन नं.(०२३६७) २४५०४६, २४५५४६.

शाखा-कणकवली
मु. पो. ता. कणकवली, बाजारपेठ,
महापुरुष मंदिरासमोर,लोकरे बिल्डींग,
जिल्हा-सिंधुदुर्ग
फोन नं.(०२३६७) २३२६२३

शाखा-कुडाळ
मु. पो. ता. कुडाळ, पानबाजार,
बोभाटे बिल्डींग,
जिल्हा-सिंधुदुर्ग
फोन नं.(०२३६२) २२४५१७

शाखा-देवगड
मु. पो. ता. देवगड, एस्‌टीस्टँडच्या मागे,
पंचायत समिती शेजारी, जिल्हा-सिंधुदुर्ग
फोन नं.(०२३६४) २६२३८७

शाखा-वैभववाडी
मु. पो. ता. वैभववाडी, नारकर बिल्डींग,
जिल्हा -सिंधुदुर्ग
फोन नं.(०२३६७) २३७०१६

शाखा-मालवण
मु. पो. भरड, ता. मालवण
जिल्हा-सिंधुदुर्ग
फोन नं.(०२३६५) २५२४३८

शाखा-माणगाव
मु. पो. माणगांव, तिठा, ता. कुडाळ
जिल्हा-सिंधुदुर्ग
फोन नं.(०२३६२) २३६२६६

शाखा-सावंतवाडी
मु. पो. ता. सावंतवाडी, विठ्‌ठल मदिर शेजारी,
जिल्हा -सिंधुुदर्ग
फोन नं.(०२३६३) २७३१८४